ŠTA JE UČENJE NA DALJINU?

Šta je učenje na daljinu?

Postoji više definicija koje odgovaraju na ovo pitanje, a jedna od njih jeste da je učenje na daljinu savremeni način učenja i usvajanja novih znanja, uopšte obrazovanja, zasnovan na materijalima, instrukcijama i uputstvima koje nastavnik pruža učenicima primjenom različitih informacionih tehnologija. 

Budući da živimo u eri informacionih tehnologija, mogućnosti koje ovakav vid učenja pruža su beskrajne, a ovdje izdvajamo one najvažnije. Zanemarićemo praktične prednosti i fokusiraćemo se na one koje potiču motivaciju, bez koje nam ni sve praktične prednosti ovog svijeta ne bi pomogle, a sa kojom nas ni najveće prepreke ne bi zaustavile na putu znanja. 

 Prednosti učenja na daljinu 

 Ova vrsta učenja i podučavanja, više nego ijedna druga, proces učenja stavlja u ruke učenika/polaznika. Nastavnik je taj koji priprema nastavu i put kojim će se učenik kretati, a učenik je taj koji prolazi put spoznaje i direktno osjeća napredak i blagoslov naučenog i spoznatog. 
Učenici usvajaju znanja vlastitim tempom, prelaze ga na način, na mjestu i u vremenu koje njima odgovara. Na ovaj način, ohrabreni su da rade čak i kada naiđu na prepreku, jer imaju mogućnost da uspore, ponove, zatraže nove resurse koji će im pomoći da adekvatno savladaju gradivo. 

Budući da nastavnik ne mora vremenski da se ograniči, ima slobodu da na istu nastavnu jedinicu pripremi mnoštvo različitih sadržaja, a na učenicima je da odaberu i koriste one koji njima najviše odgovaraju. Sadržaj postaje raznovrstan i samim tim inspirativan, a nastava individualizovana do nivoa gdje se poštuju potrebe svih učenika. 

Povratna informacija, a usaglasićemo se da je ona ključna za svaku vrstu učenja, je uvijek dostupna. Učenik ne mora da čeka naredni čas da postavi željeno pitanje i dobije odgovarajuću informaciju. Pitanja postavlja odmah, u žaru učenja, i na njih dobija pravovremenu povratnu informaciju. 

Učenik je upućen ne samo na nastavnika, već i na svoje kolege/drugare iz razreda, a ako ćemo vjerovati vrhunskim stručnjacima iz oblasti edukacije i obrazovanja uz pravi i pravovremeni input učenici mogu sve da nauče jedni druge.
Izvor: EPALE