}); DIGITALNI ALATI U NASTAVI - GENIALLY - HRVATSKA U SREDNJEM VIJEKU

DIGITALNI ALATI U NASTAVI - GENIALLY - HRVATSKA U SREDNJEM VIJEKU

Autor: Ivana Smolec Mustapić Fantastičan rad naše polaznice Kursa Digitalni alati u nastavi Genially Za kolege koji nisu istoričari, a žele se igrati prva šifra je 437, a druga je KOD. Nadam se da će vam koristiti u radu 🙂