MINI KURS - OD IDEJE DO REALIZACIJE - GENIALLY

 Mini Kurs je namijenjen potpunim početnicima kako bi se upoznali sa osnovnim značajkama Genially platforme.