DIGITALNI ALATI - BOOKWIDGETS- IGRA VJEŠALA

IGRA VJEŠALA 

Nekada se igrala sa olovkom i papirom, a danas imamo ovu digitalnu verziju, koja nimalo ne zaostaje za svojom pra verzijom, čak je i nadmašuje. Ideja je da pogodimo traženu riječ koja je predstavljena praznim kvadratićima. Ispod su slova koja možemo upotrijebiti. Ako pogodimo ispravno slovo, ono će se upisati u kvadratić i dobićemo jasniju predstavu o kojoj se riječi radi, a ako kliknemo pogrešno slovo, tad se počinju ocrtavati (ovdje lik snješka) dijelovi figure i time dobijamo "kaznu" za svako pogrešno slovo. Što prije pogodimo riječ šanse da se ocrta "kaznena" figura, su manje. 

 Pokušajte i podijelite sa ostalima. 

Učitelj 21.vijeka Team