}); SERIJAL VEBINARA ZA RODITELJE I NASTAVNIKE/CE

SERIJAL VEBINARA ZA RODITELJE I NASTAVNIKE/CE

Kao dio programa "Škole za 21. vijek" British Council  je organizovao seriju vebinara koji će pomoći roditeljima da bolje razumiju vještine kojima djeca ovladavaju u našem programu, a nastavnicima/ama pružiti nove ideje o tome kako da ove vještine uspješno podstiču kod učenika/ca tokom rada od kuće. Ovdje možete pogledati snimke svih vebinara koji su prošli.

Izvor : https://www.britishcouncil.me