}); KAKO SMO UPISALI DIJETE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVNU OSNOVNU ŠKOLU

KAKO SMO UPISALI DIJETE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVNU OSNOVNU ŠKOLU


Ovaj članak govori o tome kako je dijete sa poteškoćama u razvoju upisano u redovnu osnovnu školu u vrijeme kada to pitanje nije bilo regulirano zakonom. Autor Rasim Tobudić u svom prvom dijelu govori o raznim poteškoćama, dilemama i nedostacima s kojima se susreće, ali i o načinima njihovog prevazilaženja. Posebno ističe fleksibilne procedure upisa i pripremu škola za inkluziju. Inkluzivna škola zahtijeva promjene u cijeloj svojoj organizaciji. Autor ukazuje na utjecaj koji te promjene mogu imati na ljudska osjećanja. Predlaže školama koje razmišljaju da postanu inkluzivne da odvoje vrijeme za nastavnike da prođu kroz različite faze emocionalnog prilagođavanja tim promjenama.

Učitelj 21. vijeka Team