DIGITALNI ALATI - GENIALLY - PREZENTACIJA S IGRAMA I INTERAKTIVNIM LISTIĆIMA

Autor: Suzana Čajić, učiteljica Hrvatskoga jezika trenutno je zaposlena u Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju i na zanimljiv način svojim učenicima nastoji približiti jezično gradivo.

- Kad je počela nastava na daljinu, našla sam se pred mnogim izazovima. Moji učenici i prije su se koristili digitalnim alatima, ali ne u tolikoj mjeri. Trebalo se prilagoditi novonastaloj situaciji i u kratkome vremenu steći nova znanja i vještine. U tome mi je puno pomogla Webučionica sa Sandrom Vuk. Svakodnevno sam se na webinarima informirala o novim alatima i načinima primjene istih u nastavi. Alat Genially pokazao se zanimljivim učenicima, a vole i sami izrađivatii igre i kvizove u njemu. Pri izradi prezentacija i igara za svoje učenike biram one koji su vizualno privlačni, živih boja i prilagođavam ih svojim potrebama. U ovoj prezentaciji koristila sam se i drugim alatima: Wordwall, LearningApps i Liveworksheets. U našoj struci učenje doista nikada ne smije prestati.