DIGITALNI ALATI - GENIALLY - MUZIČKI KVIZ

Autor: Azra Bajrić
Samo je nebo granica. Vidjeli smo Genially u nastavi maternjeg jezika, matematike, prirode i društva,itd. a sada u nastavi muzičkog.
Kreativni učitelji iznalaze načina da na zanimljiv način učenicima približe nastavnu jedinicu, a evo kako je to pripremila naša učiteljica Azra Bajrić.
PC školarac Team