DIGITALNI ALATI - GENIALLY - RAČUNANJE SA JEDINICAMA ZA MJERENJE DUŽINE

Vrijedna učiteljica Azra Bajrić poslala nam je još nekoliko radova kreiranih alatom Genially. Ovaj put Azra je u prezentaciju ubacila audio fajlove sa svojim snimljenim glasom koji služe kao opis ili instrukcija sadržaja na slajdu.
Vrlo interesantno i otvara nova polja mogućnosti pristupa obradi lekcije.

PC školarac Team