}); USMENA (I PISANA) ANALIZA TEKSTA U ONLINE NASTAVI

USMENA (I PISANA) ANALIZA TEKSTA U ONLINE NASTAVI

      Online nastava je veliki izazov za sve nastavnike, ali možda i najviše za nastavnike književnosti jer - riječ je riječ. Kako se može uraditi usmena analiza književnog teksta, možemo vidjeti iz prakse kolegice Amre Bajrić iz OŠ Sokolje, Sarajevo koja je kroz tri časa provela učenike kroz usmenu i pisanu analizu odlomka Istanbul, Orhana Pamuka.

Učitelj 21. vijeka  Team