}); Savremene tehnike/ strategije u online okruženju

Savremene tehnike/ strategije u online okruženju

Naša vrijedna članica Učitelj 21. vijeka Team-a učiteljica Fatima Kadrić, ovaj put vam predstavlja rad na temu Savremene tehnike/ strategije u online okruženju.
Izložene su tehnike kako pristupiti nastavnoj jedinici, a da to bude zanimljivo, korisno i kreativno. Ovaj rad može biti inspiracija drugim učiteljima da pronađu svoj sopstveni izraz i sa svojim učenicima uspostave saradnju koja će im odgovarati i pobuditi njihovu pažnju.