KREATIVNI NASTAVNICI -

Naši vrijedni nastavnici su u ovo vrijeme pokazali svoju osebujnu kreativnost koristeći video kao izraz u nastavi bosanskog jezika.
Šta reći osim ČESTITAMO! i samo nastavite tako i budite naš ponos.

PC školarac Team

Materijali su preuzeti sa Facebook stranice :

Materijal za online nastavu