DIGITALNI ALATI - PADLET - OBILAZAK SARAJEVA

Naša vrijedna kolegica Fatima Kadrić  učiteljica u JU OŠ Malta - Sarajevo, predstavila je svoj način korištenja aplikacije PADLET. Ideja je zanimljiva, učenici su na PADLET-u "zalijepili" svoje radove na temu Obilazak Sarajeva. Na slikama su prikazane najpoznatije građevine i mjesta u Sarajevu koje-a su sagrađene-a u prošlosti, a koje danas predstavljaju turističke atrakcije našeg glavnog grada. Naravno tu je nezaobilazna bosanska kafa, baklava i naš Vučko.
Ovo je primjer dobre prakse koji može poslužiti kao inspiracija ostalim učiteljima i nastavnicima kako koristiti PADLET aplikaciju. Svaka oblast znanja se može uklopiti u rad sa ovom aplikacijom, sve je stvar kreativnosti i domišljatosti.
PC školarac Team

Made with Padlet