SAVJET UČITELJIMA U VEZI NASTAVE NA DALJINU

SAVJET UČITELJIMA U VEZI NASTAVE NA DALJINU


Dragi nastavnici, učitelji, profesori ne hrlite da upotrebljavate što više digitalnih alata. To sigurno nije dobar put i može vas samo opteretiti. Držite se jednostavnosti. Odaberite jedan ili dva alata i sa njima radite. Mnoge kolege koje su već imale iskustva sa digitalnima alatima vam to mogu potvrditi . U ovom slučaju manje je bolje! Niko od vas ne može očekivati superiorno poznavanje rada na računaru kada se za to mnogi od vas uopće nisu ni pripremali niti je školski sistem organizovan tako da pospješuje rad na kompjuteru. Zbog toga nije čudo ako dolazi do konfuzije, zamora sa vaše strane ali i odbijanja praćenja nastave od strane djece. Zamislite vi da vam neko pošalje gomile pdf dokumenata, sa lekcijama koje trebate pročitati, koliko biste ih realno savladali? Učenje na daljinu ima svoje limite pedagoške i psihološke i mogu povući paralelu sa lošom Power Point prezentacijom prepunom gusto postavljenog teksta, bez slika, kao model loše nastave na daljinu. Ovo vam niko i neće objasniti jer je rad na daljinu nepoznanica mnogim prosvjetnim radnicima, a sada su zahtjevi za tim nerealno visoki. Dakle, umjerenost, postupnost, jednostavnost neka vam budu principi na kojima počiva vaš rad.
S poštovanjem urednik magazina PC školarac
Miro Pandur