NAJČEŠĆE KRATICE ZA NAREDBE NA KOMPJUTERU KOJE POVEĆAVAJU PRODUKTIVNOST RADA

NAJČEŠĆE KRATICE ZA NAREDBE NA KOMPJUTERU KOJE POVEĆAVAJU PRODUKTIVNOST RADA

Kratice (shortcut) su velika pomoć pri radu na kompjuteru. Učimo ih postepeno dok ne pređu u naviku, a tada ćemo uvidjeti koliko olakšavaju rad i neke česte operacije čine lakšim.
Dobro je imati zapisane neke od ovih kratica (ako ne i sve!) jer se lako zaboravljaju. Praksom se naravno učvršćuju i postaju nezaobilazan dio svakodnevnog rada.Često korištene kratice (shortcut) u operativnom sistemu (OS Windows)

1) Alt + Tab (prebacuje između otvorenih programa)
2) Dugme Windows + M (smanjuje sve otvorene prozore)
3) Dugme Windows + Tab (pokazuje sve aktivne prozore)
4) PrtScn (snima trenutnu sliku na zaslonu i pohranjuje ju, možete do nje tako što ćete ju zalijepiti /paste/ u programu za obradu slika)
5) Dugme Windows (otvara meni s aplikacijama)

Prečice u pregledniku (browser-u)

6) Ctrl + T (otvara novi tab)
7) Ctrl + Shift + t (ponovno otvara zadnji otvoreni tab, može i više puta)
8) F5 (ponovno učitava stranicu)
9) Backspace (vraća se na prethodnu stranicu, može i više puta)
10) Ctrl + Tab (ide od taba do taba)

Često korištene kratice u većini aplikacija

11) Ctrl+ Z (poništava zadnju operaciju /undo/)
12) Ctrl + Y (ponavlja zadnju operaciju /redo/)
13) Crtl + O (otvara datoteku)
14) Crtl + S (spremanje)
15) Ctrl + W (zatvara aktivni prozor ili datoteku)
16) Crtl + Q (zatvara aplikaciju)

Raj za copy/paste
Napomena: ove kratice vrijede za sve Microsoft Office aplikacije 

17) Ctrl + A (označava sve u aktivnom prozoru, zgodno za označavanje teksta)
18) Ctrl + X (reže i sprema na clipboard)
19) Ctrl + C (kopira)
20) Ctrl + V (lijepi /paste/)

Pronađite, odaberite i snađite se u tekstu

21) Ctrl + F (pronalazi riječ, broj, izraz ili već nešto u dokumentu ili na web odredištu)
22) Ctrl + Shift + strelica dolje (označava sve do kraja retka)
23) Ctrl + Shift + strelica gore (označava sve do početka retka)
24) Ctrl + Home (pomiče kursor na vrh ili početak dokumenta)
25) Ctrl + End (pomiče kursor na dno ili kraj dokumenta)

Učitelj 21.vijeka Team