DIGITALNI ALATI - SWAY - ŠKOLA NA DALJINU

Primjer upotrebe Sway digitalnog alata.
Autor: učiteljica Jasminka Stošić,OŠ Nova Bukovica