DIGITALNI ALATI - GOOGLE CLASROOM - VIRTUELNA UČIONICA

Nastavnicima rado preporučujemo Googlove alate kako zbog njihove stabilnosti tako i zbog činjenice da su potpuno besplatni. U sljedećim danima ćemo se potruditi da damo još konkretnija objašnjenja o Googlovim aplikacijama pogodnim za nastalu situaciju.