DIGITALNI ALATI - GENIALLY (ISTRAŽIVAČKI PRISTUP)

DIGITALNI ALATI - GENIALLY (ISTRAŽIVAČKI PRISTUP)

PRIMJERI UPOTREBE DIGITALNIH ALATA.
Ovdje se primjenjuje kombinacija alata ,Genially + Sway.
Sadržaj je namjenjen malo naprednijim nastavnicima koji su već familijarni sa kreiranjem online sadržaja.