}); TREĆINA KORISNIKA INTERNETA NA SVIJETU SU DJECA

TREĆINA KORISNIKA INTERNETA NA SVIJETU SU DJECA

TREĆINA KORISNIKA INTERNETA NA SVIJETU SU DJECA

Trećina internet korisnika su djeca, a najčešći izazovi sa kojima su izloženi su prikupljanje ličnih podataka, lažne vijesti, ugrožavanje privatnosti, zloupotreba u komercijalne svrhe i izloženost štetnim i uznemirujućim sadržajima, saopštila je digitalna agencija Namics, povodom Dana za bezbjedniji internet.

“UNICEF-ovo istraživanje ‘Bezbjedan internet’ za cijelu porodicu je pokazalo da manje od 10 odsto djece uzrasta od četiri do osam godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka djeca pristupe internetu i prije svoje treće godine”, istakao je predstavnik Namicsa Filip Gort, navedeno je u saopštenju.

Kako je ocjenjeno, zbog uzrasta u kom se susreću sa novim tehnologijama, današnja djeca se smatraju “digitalnim domorocima” (eng. digital natives). Ovaj termin koristi se za osobe koje odrastaju u digitalnoj eri i koji se razlikuju od onih koji su se sa modernim tehnologijama upoznali tek u odraslom dobu.

“Najčešće aktivnosti djece na internetu su konzumacija i reprodukcija video i foto sadržaja, slušanje muzike i igranje video igara, a ako samo uzmemo za primjer da 80 odsto školaraca provodi slobodno vrijeme uz igrice, jasno je da digitalna tehnologija oblikuje načine na koji djeca komuniciraju i na koji se druže”, naveo je Gort.

On je dodao da je zato važno da djeca imaju dovoljno znanja o internetu i izazovima modernog doba. Podsjetio je i da su djeca koja nemaju pristup internetu mahom iz nerazvijenih i siromašnih područja.

“Ona uglavnom ne posjeduju uređaje pomoću kojih mogu pristupiti internetu ili ne znaju engleski – jezik najvećeg broja internet sadržaja. U modernom svijetu, nemogućnost korištenja interneta, samo produbljuje razlike, jer nisu svi u prilici da pristupe istim obrazovnim sadržajima, niti da koriste prednosti mobilnosti prilikom zapošljavanja”, kazao je Gort.

U Namicsu smatraju da se odgovori na izazove digitalne revolucije nalaze u podizanju svijesti o internetu, bezbjednosti u onlajn sferi, kao i širenju digitalne pismenosti.

“Moderno doba zahtjeva saradnju roditelja, učitelja i drugih koji se bave edukacijom djece sa predstavnicima industrije i donosiocima odluka. Svi nivoi bi trebalo da pošalju poruku da internet nije sam po sebi loš, ali da se mora upotrebljavati na određen način koji podrazumeva odgovornost, kritičko razmišljanje i kreativnost”, zaključio je Gort.