POWERPOINT - INTERAKTIVNA MAPA UMA (SREDSTVA MASOVNE KOMUNIKACIJE)

POWERPOINT - INTERAKTIVNA MAPA UMA (SREDSTVA MASOVNE KOMUNIKACIJE)

Autor: Miro Pandur
Ova prezentacija je kreirana iz dva razloga:
1. Da pokaže kako se u PowerPointu može napraviti mapa uma
2. Da pokaže kako se mapa uma može interaktvino animirati