}); KOJE OSOBINE IMA SAVRŠENI UČITELJ?

KOJE OSOBINE IMA SAVRŠENI UČITELJ?

KOJE OSOBINE IMA SAVRŠENI UČITELJ?Dobri znalci zanimanja učitelja kažu da je to zanimanje vrlo zahtjevno, odgovorno i humano. Ova tvrdnja proizilazi iz činjenice da je učiteljima osnovne škole povjereno obrazovanje i odgoj djece u najkritičnijoj etapi njihovog tjelesnog i psihičkog razvoja te da rezultat tog razvoja ovisi u velikoj mjeri o kvaliteti učiteljevog rada. 

Eventualne učiteljeve odgojne pogreške u tom razdoblju teško je, a često i nemoguće, kasnije ispraviti. S druge strane, dobro obrazovani, uravnoteženi, društveno prilagođeni i radno uspješni odrasli građani ponos su i njihovim bivšim učiteljima u osnovnoj školi.

U svom radu učitelj je svakodnevno izložen istovremenoj komunikaciji s više desetaka učenika nejednakih sposobnosti i osobina te nejednakog tempa njihova razvoja. Stoga je nužno da u svom normalnom intelektualnom i emotivnom sklopu posjeduje i neke osobine kojima će moći udovoljiti individualnim potrebama svojih učenika. 

Na prvom mjestu to je iskreni interes za učiteljsko zanimanje, a što pretpostavlja ljubav za rad s djecom i strpljivost za specifičan pojedinačni odgojni pristup svakom djetetu. 
Nadalje, to su dobre govorne sposobnosti, jer je u školi govor glavno sredstvo komunikacije. Poželjne su i stvaralačke sposobnosti, jer učitelj mnoge situacije neće moći svladati rutinskim rješenjima nego jedino originalnim postupcima. 

Osim toga, učitelj razredne nastave mora imati odgovarajući stepen razvijenosti tjelesnih, muzičkih i likovnih sposobnosti da bi što efikasnije djelovao u tjelesnom, muzičkom i likovnom odgoju. Naravno, pretpostavlja se da učitelji predmetne nastave posjeduju primjerene sposobnosti i osobine koje su bitne za njihov nastavni predmet. 

Uza sve ovo, vrlo je važna činjenica da djeca često oponašaju svog učitelja i poistovjećuju se s njim kao svojim uzorom. Zato je potrebno da učitelj bude emocionalno zrela i socijalno prilagođena ličnost s jasnom pozitivnom vrijednosnom orijentacijom.

Učitelj 21. vijeka Team


Pozovite i prijatelje da se pridruže na :
https://www.facebook.com/Ucitelj21.vijeka/