}); Još dva dana do objavljivanja rezultata PISA testa!

Još dva dana do objavljivanja rezultata PISA testa!

Još dva dana do objavljivanja rezultata PISA testa!

3.12.2019. godine biće objavljeni rezultati PISA testa koji je 2018. godine prvi put sproveden  u Bosni i Hercegovini.
PISA testom se procjenjuju funkcionalna znanja petnaestogodišnjaka i sposobnosti za rješavanje realnih problema. Temeljem tih, ali i nekoliko drugih pokazatelja se može donijeti procjena o stanju obrazovnog sistema i obrazovne politike jedne zemlje.
Kod nas u Bosni i Hercegovini za sprovođenje PISA testa bila je zadužena Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.


Prema rezultatima ranijih PISA testova, koji su sprovedeni u susjednoj Hrvatskoj,Srbiji i Makedoniji, utvrđeno je da, što se tiče osnaživanja sposobnosti učenika da se uspješno uključe u moderan život, škole tih zemalja zaostaju za evropskim, a evropske zaostaju za istočno-azijskim.
Vodeće zemlje su Singapur, Hong Kong, Japan, Makao i Estonija.
I premda su djeca u regiji inteligentna i imaju relativno dobro reproduktivno znanje, po onom funkcionalnom (upotrebnom), od kojeg zavisi nacionalni bruto dohodak, Hrvatska,Srbija i Makedonija  su među posljednjim u Evropi. Ne prejudicirajući stvari, možemo samo predvidjeti da će slična situacija biti i u Bosni i Hercegovini jer se u praksi primjenjuju zastarjeli obrazvoni koncepti (bivše Jugoslavije) koji su potpuno asinhroni svjetskim trendovima razvoja. Naglasak je i kod nas na reproduktivnom znanju, dok su funkcionalna uvelike zanemarena.
Naravno i drugi faktori utječu na rezultate PISA testa i njih se ne može zanemariti, a to su ekonomska razvijenost zemlje, stopa izdvajanja sredstava za obrazovanje, pokrivenost stanovništva obrazovanjem itd.
Ovakvi testovi mogu biti stimulans za efektivne promjene obrazovnog koncepta, kao i uvidi na kojim oblastima se mora poraditi više kako bi se ostvarila glavna svrha obrazovanja, a to je pojedinac funkcionalno osposobljen za život.

Piše: Miro Pandur 
urednik magazina PC školarac