Još dva dana do objavljivanja rezultata PISA testa!

Još dva dana do objavljivanja rezultata PISA testa!

3.12.2019. godine biće objavljeni rezultati PISA testa koji je 2018. godine prvi put sproveden  u Bosni i Hercegovini.
PISA testom se procjenjuju funkcionalna znanja petnaestogodišnjaka i sposobnosti za rješavanje realnih problema. Temeljem tih, ali i nekoliko drugih pokazatelja se može donijeti procjena o stanju obrazovnog sistema i obrazovne politike jedne zemlje.
Kod nas u Bosni i Hercegovini za sprovođenje PISA testa bila je zadužena Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.


Prema rezultatima ranijih PISA testova, koji su sprovedeni u susjednoj Hrvatskoj,Srbiji i Makedoniji, utvrđeno je da, što se tiče osnaživanja sposobnosti učenika da se uspješno uključe u moderan život, škole tih zemalja zaostaju za evropskim, a evropske zaostaju za istočno-azijskim.
Vodeće zemlje su Singapur, Hong Kong, Japan, Makao i Estonija.
I premda su djeca u regiji inteligentna i imaju relativno dobro reproduktivno znanje, po onom funkcionalnom (upotrebnom), od kojeg zavisi nacionalni bruto dohodak, Hrvatska,Srbija i Makedonija  su među posljednjim u Evropi. Ne prejudicirajući stvari, možemo samo predvidjeti da će slična situacija biti i u Bosni i Hercegovini jer se u praksi primjenjuju zastarjeli obrazvoni koncepti (bivše Jugoslavije) koji su potpuno asinhroni svjetskim trendovima razvoja. Naglasak je i kod nas na reproduktivnom znanju, dok su funkcionalna uvelike zanemarena.
Naravno i drugi faktori utječu na rezultate PISA testa i njih se ne može zanemariti, a to su ekonomska razvijenost zemlje, stopa izdvajanja sredstava za obrazovanje, pokrivenost stanovništva obrazovanjem itd.
Ovakvi testovi mogu biti stimulans za efektivne promjene obrazovnog koncepta, kao i uvidi na kojim oblastima se mora poraditi više kako bi se ostvarila glavna svrha obrazovanja, a to je pojedinac funkcionalno osposobljen za život.

Piše: Miro Pandur 
urednik magazina PC školarac