LOGIČKA IGRICA - ŽABICA PREKO ŽABICE


Žabica preko žabice - IQ igra (Frogleap IQ Game)Za početak igre kliknite na donji lijevi krug! Cilj je prevesti sve žabe na suprotnu stranu. Pravilo: Svaka žabica može ili skočiti na susjedni slobodni kamen ili preskočiti samo jednu žabicu. Pomicanje žabe: klik na žabu.