DIGITALNI ALATI - QUIVER

Naša kolegica Ema Mujanović (učiteljica I razreda OŠ "Turbe" iz  Turbeta) predložila nam je ovaj interesantni alat koji ona koristi na satovima likovne kulture.