DIGITALNI ALATI - BOOKWIDGETS (KVIZ-PRIDJEVI)

Vještim korištenjem digitalnog alata Bookwidgets mogu se napraviti veoma raznoliki sadržaji.Alat je jednostavan i efektan u konačnici. Pred vama je primjer koji je uradila naša kolegica Branka Pastuović.