DIGITALNA REVOLUCIJA

Današnjem učeniku ne treba isti učitelj kao u predinternetsko doba. umjesto učitelja koji će mu prenositi svoja znanja, treba mu učitelj koji će mu svojim kompetencijama pomoći da ta znanja sam stekne.Korišteni web alat: KIZOA
Autor videa: M.Pandur