UPUTSTVO ZA PRAVLJENJE POWER POINT PREZENTACIJE

Uvijek je dobro imati na umu pravila dobre prezentacije. Nepoštovanje ovih pravila može dovesti do prave katastrofe koja će kao posljedicu imati dosadu gledalaca i neuspjeh prezentiranja. Zato, dobro naučiti i u praksi primijeniti ova osnovna pravila kreiranja Power point prezentacije vodi ka uspješnoj prezentaciji i zadovoljstvu auditorija. Ugodno korištenje.