ULOGA UČITELJA U SVJETLU BUDUĆNOSTI

Funkcija učitelja postala je složena. On je još uvijek "glavni čovjek" u obrazovnom sistemu. Izvor je informacija, organizira rad i komunikaciju, reguliše učenje i podučavanje. Međutim, pristup samom radu i metode korištene u nastavi promijenili su se.

Revolucionarna promjena odnosi se na odnos nastavnik i učenik. Do sada je u nastavnom procesu učenik bio objekat, koji od učitelja prima zadatak. Sada je student subjekat. Osobno se angažira. Učitelj usmjerava, animira, koordinira i savjetuje. Tokom rada učitelj potiče unoseći intelektualnu nelagodu u učenika. Primijenjeno je učenje prikupljanjem i asimilacijom podataka. Prema novom konceptu rada s učenicima nastavnik je dužan poučavati učenike o metodama i tehnikama rada. Jedna od modernih tehnika je tehnika sistematizacije i aranžiranja znanja. Učenik je osposobljen za odabir i odabir onog bitnog od nebitnog, relevantnog od nebitnog, istinskog od lažnog. Pritom student uspostavlja svoj kritički pregled materije koja se obrađuje. Na kraju, učitelj ne provjerava rezultate, ali ova se faza rada odnosi na sposobnost učenika za stjecanje znanja.

Iz svega navedenog treba zaključiti da učitelj svojom pojavom treba: motivirati učenike da uče, razvijati stavove o životu, razvijati intelektualnu spremnost.

***
U radu s učenicima najvažnije je da učitelj uzrokuje intelektualni nemir. Učitelj treba potaknuti učenike da rade sa svojim nastupima, prezentacijama i zahtjevima. To će postići ako pokaže da njegov pedagoški rad ima stvaralački karakter.

Za početak nastavnik mora odustati od enciklopedijskog obrazovanja (gomilanje podataka bez smisla) kao krajnjeg cilja. Moderna škola uključuje prisutnost velikog broja disciplina, ali s integracijom sadržaja i njihovim sažimanjem. Da bi to postigao, učitelj razvija sposobnost stjecanja znanja od samog početka. Uvodi ih u metodologiju rada (ne konceptualno i teorijski, već praktički na vlastitom primjeru). Treba imati na umu da je u mlađoj dobi učitelj uzor rada i ponašanja. Kad osjete da je njihov učitelj kreativno orijentiran, i sami će se učenici početi oblikovati u tom smjeru.

Ideo-vizualno čitanje primjenjuje se isprva. Pored usvajanja tehnike i brzine čitanja usvaja i čitanje. Nakon obrade teksta, učenici trebaju prevesti svoja zapažanja u izraze bez posredovanja korištenih riječi. Na kraju, uvidi iz pročitanog materijala odnose se na pojave u životu. Učitelj upućuje učenike na masovne medije i književnost koja nisu obuhvaćena školskim programom. Angažman učenika uključuje dodatni rad, kao i rad s programiranim materijalom. Ovako dolazimo do procesa individualizcije. Učenici se oslobađaju ovisnosti učitelja, dok istodobno teže zadržavanju autoriteta. Tokom daljnjeg rada taj se proces prevladava.

***Svaka škola uključuje prisutnost tradicije koja se temelji na snažnim korijenima. Promjena, i sa sigurnošću možemo reći dodatak, nova je tehnologija u školskom sistemu, koja zahtijeva moderna istraživanja. Nastavnik mora biti izravno povezan sa znanstvenim i obrazovnim ustanovama kako bi se u potpunosti uključio u modernizaciju nastavnog procesa. Novosti primjenjuje u nastavi i uvodi studente izravno u njih. Alat za učitavanje je bilten znanstvenih i tehnoloških otkrića u školi jer uvodi pojedince (tj. Učenike) u nešto što još nije uključeno u udžbenike.

Često se događa da učenici u znanju obrazovne tehnologije stoje pred svojim učiteljima. Zbog toga treba naglasiti da: s nastavnikom mora se razvijati svijest o važnosti modernizacije nastavnog procesa; nastavnik mora biti kontinuirano osposobljen u svim područjima pedagoškog rada i škole; U učenicima također treba razvijati svijest o trajnom obrazovanju.

***
Škola je ulaz u život. Pojedinac boravi u školi u vrijeme kad njegova priroda postaje nemirna i upitna. Dok je u školi, pojedinac ne bi trebao biti siromašan emocijama, već bi trebao definirati i pojačati svoju politiku.

Cilj škole budućnosti je pripremiti pojedinca za život. To znači da pojedinac u razdoblju školovanja treba oblikovati vlastite vrijednosti i sklonosti te ih uskladiti sa stvarnošću. U tom smislu, prema modernoj koncepciji školovanja, nastavnike treba smatrati i odgajateljima i savjetnicima. Učitelj nije samo stručna osoba, već i kolega i prijatelj učenika. On je osoba koja pomaže, olakšava, potiče. Učitelj treba prije svega poštivati ​​učenika kao osobu. Ovdje učitelj mora pokazati empatiju, što znači da se može staviti u položaj učenika, razumjeti ga i riješiti problem. Pri tome ne smije odstupiti od stvarnosti. Da biste bili dobar nastavnik, morate imati znanje o razvoju učenika. Svakom se studentu pristupa odvojeno kako bi se utvrdio emocionalni identitet učenika. U komunikaciji treba prevladati toplina i razumijevanje. U stavovima učitelj treba biti dosljedan kako bi svojim primjerom utjecao na učenike.


Potrebe društva uvjetovale su zahtjev za obrazovanjem profesora profesora. Nemogućnost dovršetka obrazovanja u školi, brze promjene u razvoju znanosti i društva, kao i novi uvidi u pedagogiju i psihologiju - sve su to faktori koji uvjetuju učitelja da stalno ažurira svoje znanje. Stalno obrazovanje učitelja podrazumijeva profesionalni razvoj. Aktualna teorijska i praktična pitanja učitelja moraju uvijek zaokupljati tokom njegova radnog vijeka. Njegovi interesi moraju biti vezani uz struku i metodologiju, ali i pedagogiju, psihologiju, andragogiju ... Kako je učitelj, prema konceptu moderne škole, općenito obrazovana ličnost, uvodi se sistem samoobrazovanja. Inzistira na tome da se stalno informira o aktualnim temama i širi opću kulturu. Učitelj je taj koji koristi opsežnu literaturu. Povremeno pohađa predavanja renomiranih znanstvenika i edukatora, a u svoj rad uvodi inovacije. Zajedno sa svojim kolegama organizira okrugle stolove za razmjenu iskustava. Sudjeluje na kongresima, seminarima, raznim savjetovanjima.