Detoksirajte dijete od telefona; scene savršenog života na mrežama utječu na depresiju