KARAKTERISTIKE DOBRIH IGARA U NASTAVI STRANOG JEZIKA

Učenje kao digitalni izazovDigitalna tehnologija učiteljima omogućuje korištenje digitalnih igara u nastavnom procesu s ciljem ostvarivanja obrazovnih ishoda. Aktivnim sudjelovanjem u digitalnim igrama učenici razvijaju vještine rješavanja problema, kritičkog I kreativnog razmišljanja, a surađujući s vršnjacima razvijaju komunikacijske I suradničke vještine.Digitalne igre predstavljaju izazov za učenike. Većini učenika one su bliske jer ih često i rado igraju u svoje slobodno vrijeme pa igre mogu značajno pridonijeti motiviranosti učenika i njihovoj aktivnoj uključenosti u nastavni proces.