}); METODIKA E-OBRAZOVANJA - EFEKTI MULTIMEDIJE U PODUČAVANJU

METODIKA E-OBRAZOVANJA - EFEKTI MULTIMEDIJE U PODUČAVANJU

U obrazovanju na daljinu mogu se vrlo djelotvorno koristiti nastavni materijali s vizualnim, auditivnim, audiovizualnim i multimedijalnim sadržajima. Vizualni sadržaji mogu biti u obliku teksta, crteža, slika, grafičkih prikaza, modela, maketa i sl. Auditivni sadržaji su usmeno izlaganje ili govor, muzička pratnja, različiti zvukovi itd. Audiovizualni sadržaji kombiniraju vizualne i auditivne sadržaje, i to najčešće u obliku televizijske emisije, filma ili videozapisa. Multimedijalni sadržaji kombiniraju tekst, sliku, zvuk, animaciju i videozapise, a za njihovu reprodukciju ranije su korištena vrlo različita sredstva, premda se u posljednje vrijeme za reprodukciju multimedijalnih zapisa najčešće koristi multimedijalno računalo, a za pohranu podataka CD-ROM ili Internet.

Isključivo usmeno izlaganje i prezentiranje obrazovnih sadržaja samo u obliku teksta obično izaziva informacijsko preopterećenje ili stvara poteškoće zbog problema s privlačenjem i održavanjem pozornosti polaznika nastave ili kurseva. Primanje informacija samo jednim komunikacijskim kanalom otežava stvaranje asocijacija i povezivanje novih informacija s ranije stečenim znanjem i iskustvima. Međutim, ako se kod prezentiranja informacija kombinira tekst, zvuk i sliku, to bitno pospješuje privlačenje pozornosti te produbljuje doživljaje polaznika i stvara veću mogućnost oblikovanja asocijacija između različitih oblika prikaza određenih informacija. Međutim, potrebno je voditi računa o načelima djelotvorne primjene multimedijalnih elemenata poput slike i animacije.

Korištenje multimedije je izuzetno važno u obrazovanju na daljinu jer predavač najčešće nije fizički prisutan uz polaznike kako bi privukao njihovu pozornost, motivirao ih na učenje te objasnio ili pojasnio sadržaje koje polaznici teže ili nedovoljno razumiju. Pozitivni efekti multimedije su:
- privlačenje pažnje polaznika;
- veća razina interesa, motivacije i zadovoljstva polaznika;
- potpunije razumijevanje sadržaja i djelotvornije stjecanje novih pojmova;
- bolje pamćenje sadržaja te mogućnost primjene znanja u novim situacijama.

Primjena multimedije na webu zahtijeva dobro poznavanje načina izrade i prikladne upotrebe audiozapisa, videozapisa i animacije, kao i naprednih razvojnih alata za multimediju na webu. U pravilu što je viša razina multimedije, veća je mogućnost privlačenja pažnje polaznika, a viša je i razina zornosti, razumljivosti i razumijevanja uputa, kao i praktična primjenjivost usvojenih znanja. Za ilustraciju koristi od primjene multimedije može poslužiti primjer on-line tečaja o sastavljanju računala. Takav kurs može biti oblikovan samo u obliku teksta s detaljnim uputama za svaki korak i verbalnim opisom komponenata. Drugi je način oblikovanja kursa uz korištenje tekstualnih uputa i fotografija za pojedine korake u sastavljanju. Treći način je uz korištenje teksta, fotografija i snimljenih usmenih uputa instruktora. Četvrti je način korištenje teksta i videozapisa pojedinih koraka u sastavljanju računala te načina spajanja komponenata. Peti način je korištenje teksta i videozapisa s prikazom pojedinih koraka te audiozapisa usmenih uputa instruktora.
Pripremio :
Miro Pandur edukator i  multimedia designer
urednik stranice Učitelj 21. vijeka

OBAVIJEST:
Akoo ste zainteresirani da kroz jednu efektnu radionicu saznate kako iskoristiti PowerPoint i njegove multimedijalne mogućnosti (ubacivanje audio naracije- kreiranje videa) evo prilike.