SVJETSKI DAN PRIPOVIJEDANJA

Svjetski dan pripovijedanja, koji se svake godine obilježava u vrijeme proljetnog ekvinocija udruženje Bajka ove godine proslaviće po peti put. Kao članovi FEST-a postali su dijelom globalne porodice pripovjedača koji diljem svijeta pričaju na različitim jezicima sa ciljem da se između sebe povezujemo.

Svake godine odabire se tematski okvir priča s kojima se proslavlja ovaj dan. Ove godine to su mitovi, legende, epovi. Pored ostalih odabrali su priče iz Knjige Legende starog Sarajeva i poljsku legendu o cica-macama  kojim zajedno slavimo i Svjetski dan pripovijedanja i dolazak proljeća.

Pridružite se da zajedno sa JU Biblioteka Sarajeva, Udruženjem prijatelja waldorfske pedagogije, JU CKM, Udruženjem Djetlić, Udruženjem Žar Ptica, Valdorfskim vrtićem Mala Vila,  JU Djeca Sarajeva, Udruženjem učitelja Kantona Sarajevo, Helen O'Grady Academy Sarajevo slavimo živu riječ.

Pored informisanja, njihova zajednička uloga bi bila da putem sveobuhvatne medijske kampanje i društvenih mreža potaknu javno mnijenje da u svojim domovima, učionicama, bibliotekama kreiraju vlastite sadržaje i uz pripovijedanje mitova i legendi koje će se ponuditi,  sa svojom djecom provedu divno slobodno vrijeme.

Pored medijske kampanje pripremili su i koordinirali niz aktivnosti:

Dan pripovijedanja, 20. mart u 17:30, Suzana Dedić, Djetlić udruženje za promovisanje dječijeg stvaralaštva u Biblioteci Goethe instituta
Vuneno pozorištance – pripovjedačka predstava za djecu od 3 – 7 godina, 22. mart, 9:30, JU CKM, Jelića 1, Tatjana Šojić i Željka Lemez
Dani mitova i legendi, 21. i 22. mart, Udruženje za dječiju kulturu Žar Ptica

Dani mitova i legendi, 22. i 23 mart, Waldofski vrtić Mala Vila
Nela Mandić, Enisa Halvadžija Rahmanović, Marina Tomić

Dan pripovijedanja, 25. mart u 11:30, JU Biblioteka Sarajeva – Dječije odjeljenje, Radićeva 7
Čas pripovijedanja mitova i legendi, 20. – 26 mart, osnovne škole u Kantonu Sarajevo, Udruženje učitelja Kantona Sarajevo
Čas pripovijedanja mitova i legendi uz uprizorenje, 23. mart, Helen O'Grady Academy Sarajevo
"Snagu i utjecaj prpovijedanja narodnih priča na razvoj djece uzeli smo ozbiljno. Upravo po djeci svakodnevno se uvjeravamo koliko je još stvarno ovo carstvo starih priča, bajki, mitova, legendi, koliko jasno obuhvata život svih ljudi. Kod riječi: „Bilo jednom…” neće ni jedno dijete pitati „Kada je to bilo?“ Sve što se priča, dešava se ovdje i sada i uvijek. Krug malih slušalaca zaroni bez problema u jedno vrijeme i u jedan svijet koji se pak pri svakom pričanju ponovo dešava u svakom slušaocu samo snagom žive riječi koja je slikovito svjedočanstvo.

I zbog toga mi u Bajci pričamo priče i odraslima i djeci a slušaoci uživaju sa istom spontanošću i predanošću u ovom svijetu slika kao što su to činili hiljadama godina. Spajamo djecu, roditelje, pedagoške radnike, umjetnike, medije i širu javnost na pričama i pripovijedanju kreiramo platformu za saradnju, narodne priče su vrelo za razumevanje duše, kako svakog od nas pojedinačno tako i svih nas, ljudi, zajedno."