POMOĆ NASTAVNICIMA U RADU SA PROGRAMOM POWER POINT

Dragi prosvjetni radnici,
Vjerujemo da velika većina vas u svakodnevnom radu u školi na ovaj ili onaj način koristi
Power Point program koji spada u red veoma kvalitetnih programa za prezentaciju, ali i veoma složenih.

Iako je riječ o prezentacijskom programu, Power Point je daleko više od toga i može se koristiti na vrlo različite načine.
Mišljenja smo da Power Point zaista može da pomogne u nastavi, ali nastavnik mora da zna kako da upravlja programom da bi od njega dobio najviše.
U praksi se pojavljuju velike greške pri pravljenju nastavnih jedinica ili pokušaja da se neka lekcija prikaže preko Power Pointa.
Time, ne samo da se izaziva kontra efekat (u vidu dosade i nezainteresiranosti učenika), nego se
gubi volja za dalji rad sa tehnologijom i usavšavanjem svojih znanja.
Čak i na profesionalnim skupovima mnogi prezentatori prave kardinalne greške ne poštujući osnovna pravila u radu sa Power Pointom i prezentacijama uopće.
Potrebno je istaći da neki nastavnici koriste razne aplikacije čak desetine aplikacija, dok
drugi tek počinju primjenjivati neki program kako bi osavremenili svoja predavanja.
Vješt nastavnik još uvijek može da samo uz pomoć krede i table održi briljantan sat, ali koliko bi to bolje bilo uz malo poznavanja rada na računaru, uz pravilnu primjenu tehnologije čuda su moguća!
Zato evo za početak nekoliko osnovnih pravila u radu sa Power Pointom :

- Manje je više ( ne pretrpavajte prezentaciju slajdovima niti slajdove sadržajem)
- Zastanite na slajdu, zadržite se i komentirajte kako bi auditorijum mogao da akceptira sadržaj slajda
- Važno: Slova na slajdu moraju biti dovoljno velika da ih vide i oni iz zadnjih klupa
- Vodite računa o fontovima slova ( da ih ne bude mnogo i da sva slova ne budu podvučena ili obojena, neka to budu samo ona kojima nešto želite naglasiti)
- Važno: pozadina slajda je takođe bitna ali ne toliko bitna da odvlači pažnju sa glavnog sadržaja, zato birajte pozadine koje su nenamteljive
- Power Point je interaktivan program, pa učenike potaknite na saradnju , neka postavljaju pitanja, analiziraju sadržaj, odaberu neku od opcija koje ste im postavili..itd.

Zbog činjenice da mnogi nastavnici trebaju pomoć u radu sa računarom sam odlučio da preko našeg magazina PC školarac, nastavnicima ponudim besplatnu pomoć u radu sa programom Power Point kako bi ih ohrabrio da krenu sa sopstvenim usavršavanjem. Dakle, ukoliko imate neki problem, neku nejasnoću, nešto što vam je potrebno da napravite svoju prezentaciju u Power Point-u, slobodno mi se obratite na mail: artinmediamostar@gmail.com sa upitom ili putem facebook messanger-a. Odgovrit ću čim budem našao vremena u toku dana.
Inače ja održavam radionice na kojima nastavnicima pomažem da savladaju multimedijalni pristup nastavi, da kreiraju sopstveni video i sve to implementiraju u nastavu.
O tim radionicama možete saznati više na stranicama našeg magazina, a zainteresirane škole ili pojedinci se takođe mogu javiti na artinmediamostar@gmail.com te se dogovoriti o održavnju radionice i ostalim pojedinostima.

Pripremio : Miro Pandur edukator i multimedia designer
glavni urednk magazina PC školarac