MOTIVACIONE PORUKE NA STEPENIŠTU OSNOVNE ŠKOLE 'MUJAGA KOMADINA' U MOSTARU

U Osnovnoj školi „Mujaga Komadina“ u Mostaru, rukovodstvo škole je došlo na odličnu ideju da postave motivacione poruke na stepenište.