VJEŽBA ZA JAČANJE DJETETOVOG MENTALNOG ZDRAVLJAIzvještaj Svjetske zdravstvene organizacije predviđa da će do 2030. godine depresija biti vodeći uzrok svih bolesti širom svijeta.
Mnogo će truda i efektivnog rada biti potrebno kako bi različiti mentalni poremećaji bili izbjegnuti i kako bi se manifestovali u što manjem broju u narednim gneracijama. Iz tog razloga potrebno je da mi, roditelji, učitelji i pojedinci kojima je prosto stalo, naučimo neke osnovne vještine koje mogu da pomognu našoj djeci da rade na sebi i da budu dobro.
Jedna od jednostavnih metoda koja može da se pronađe na 'GoZen' sajtu koji su pokrenuli stručnjaci dječije psihoterapije, a koji se bavi vježbama za jačanje mentalnog zdravlja, je i takozvana 'Salveta za mentalno zdravlje'. Postoji više vježbi za koje je potrebna samo papirna salveta i hemijska olovka, a mi vam predstavljamo jednu od njih.


Prvi korak
Izdvojte pet vaših dobrih osobina, pet vaših 'snaga' koje koristite prilikom rješavanja problema. Neka uz vašu pomoć isto učini i vaše dijete. Pomozite mu da otkrije svoje osobine, i da izdvoji one koje su njegova snaga.

Drugi korak
Opcrtajte vašu i šaku vašeg djeteta na salveti ili parčetu papira. Na svaki prst napišite jednu od snaga.

Treći korak
Smislite neku situaciju, neki problem, u kome bi se moglo naći vaše dijete. Problem može biti vezan npr. za učenje ili odnose sa drugarima. Kada mu predstavite situaciju recite mu da izabere prst odnosno snagu uz pomoć koje bi riješio problem. Učinite isto i kada se desi realna situacija.


Ovo istraživanje ima jasan cilj: identifikovanje i upotreba jakih karakternih osobina za rješavanje problema učiniće život vašeg mališana uspešnijim. Vaše dijete spremno će se suočavati sa izazovima, svjesno svojih snaga, a ovakav životni stav uticaće i na bolje postignuće u školi, ali i kasnije u daljem obrazovanju.
 CD školarac 4
Novo iskustvo na kompjuteru!