PERSONALIZACIJA - NAJVAŽNIJA PREDNOST KORIŠTENJA TEHNOLOGIJE U NASTAVI

Uvođenjem novih tehnologija u obrazovanje, mladi su sve više podstaknuti da svoja znanja unapređuju na kvalitetan način.
Primjenom najnovijih tehnologija e-učenja, omogućena je i personalizacija učenja, što klasična nastava ne može da pruži, jer svi studenti u učionici slušaju isto predavanje i rade iste zadatke. Kod personalizovanog e-učenja, student dobija da uči ono što je prilagođeno njegovom prethodnom znanju i stilu učenja koji mu najviše odgovara. Pored toga,  uključenjem i multimedijalnih materijala (video, audio, tekst) i interaktivnih aktivnosti (razmjena poruka između nastavnika i studenata, interakcija studenata među sobom, primjena diskusionog foruma predmeta, interaktivnog  samotetsiranja i dr.), omogućena je jedna nova dimenzija u procesu učenja koja nije bila lako ostvarljiva u klasičnoj nastavi.

Ono što je podjednako važno, pored primjene savremenih tehnologija je i primjena odgovarajuće metodologije učenja i prilagođenih pedagoških metoda. To je oblast kojoj ćemo u narednom periodu posvetiti znatno veću pažnju. Studentu učenje treba da bude zanimljivo, interesantno, shvatljivo i izazovno. On treba sa zadovoljstvom da uči i istražuje ono što ne zna i što ga interesuje, ali i što je neophodno za posao za koji se sprema.