FILM 'VRIJEDNI PAŽNJE' PRODUCIRAN U SKLOPU OBILJEŽAVANJA DANA RUŽIČASTIH MAJICA

U sklopu obilježavanja Dana ružičastih majica, organizacija World Vision i Udruženje za razvoj društva Kap, producirali su film “Vrijedni pažnje”, koji tematizira problem zanemarivanja djece, kao oblika nasilja nad djecom, koje je prepoznato kao uzrok drugih oblika nasilja nad djecom, uključujići i međuvršnjačko nasilje u školama.