DIREKTORIJ DONATORA U BIH

Objavljujemo ovaj dokument sa listom svih pootencijalnih donatora u BiH. Ova lista donatora može biti od koristi svim školama, ustanovama, udruženjima i pojedincima da pronađu pravog donatora za svoj projekat.