ART TERAPIJA U CTK - KROZ UMJETNOST I KULTURU DO OBRAZOVANJA I INKLUZIJE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

U cilju širenja ponude obrazovanja i inkluzije djece s poteškoćama u razvoju Centar za tehničku kulturu Mostar u saradnji sa Srednjom školom likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića iz Mostara pokrenuo je art terapiju kao novu dimenziju rada s djecom s poteškoćama u razvoju. Zajedničkim snagama sa udrugama djece s poteškoćama u razvoju želi se napraviti jedan iskorak ka socijalnoj inkluziji kroz umjetnost i kulturu te da i Mostar postane grad u kojem Art terapija nije samo strani naziv nego uspješna mogućnost.
Art terapija je dio radne terapije koja se temelji na ideji da se različitim medijima iz područja različitih umjetnosti kroz kreativan proces liječi i djeluje na kvalitetu života. Umjetničkim i kreativnim aktivnostima nastoji se pomoći pojedincu da se prilagodi specifičnoj onesposobljenosti, oporavi od medicinske intervencije ili poboljša kvaliteta života pod specifičnim okolnostima.
Art terapija se može koristiti u svrhu odgoja, obrazovanja, prevencije, dijagnostike i terapije. Važnost art terapije se ogleda i u tome što je primjenjiva kod osoba svih dobnih skupina, kod osoba bez teškoća te kod osoba sa različitim teškoćama u razvoju.
Prednost primjene art terapije je u tome što se može provoditi individualno ili grupno ovisno o potrebama pojedinca kojem se indicira ovakva vrsta intervencije. Rad u grupama je jako važan za osobe sa teškoćama u razvoju iz razloga što svaki pojedinac prihvaća vlastito kreiranje i očekuje kreiranje drugih osoba u grupi. Na taj način potiče se komunikacija između članova grupe što rezultira poboljšanjem socio-emocionalnog razvoja osobe.
Kroz aktivnosti osoba se potiče na što veću samostalnost na područjima samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena. U aktivnostima art terapije, osobe koriste različita osjetila tijela poput taktilnog, vizualnog, slušnog, proprioceptivnog i vestibularnog osjeta. Koriste se aktivnosti koje od pojedinca zahtijevaju elemente grube i fine motorike. Na taj način osobe sa teškoćama u razvoju poboljšavaju osjetilne sustave i razvoj motorike koji pridonose boljoj kvaliteti života.
Profesor likovne umjetnosti i radni terapeut, kao stručne osobe za obavljanje ove aktivnosti, pripremili su materijale i alate za kreativni rad svakoga djeteta.
Planirano je da se u kreativnom dijelu radionice rade suveniri, ponajviše od gline, koji će nakon cijelog programa terapije biti prikazani izložbom, te ponuđeni kao turistička ponuda Hercegovine. U prvosatnoj art terapiji djeca su se upoznala sa Centrom za tehničku kulturu, profesorom i radnim terapeutom te sa art terapijskim materijalom – glinom. Svojim vrijednim ručicama su izrađivali oblike iz mašte, te sa osmijehom i velikom radošću prihvatili ambijent u kojem će boraviti za vrijeme trajanja cijelog programa Art terapije kroz iduća tri mjeseca.