ZAMJENA RODNIH NORMI U IME RAVNOPRAVNOSTI : ISLANDSKA ŠKOLA UČI SVOJE DJEČAKE DA LAKIRAJU NOKTE, A DJEVOJČICE DA SE PENJU NA STABLA

Dok mnogi vjeruju da bi izreka “dječaci će uvijek biti dječaci” trebala ostati normom, neke islandske škole prkose stereotipima u ime jednakosti tako što daju dječacima da se igraju s lutkama i masiraju se, dok djevojčice skaču s drveća
Poznat kao “Hjalli” model podučavanja, mreža od 20 vrtića i osnovnih škola ima za cilj boriti se protiv stereotipnih rodnih uloga i ponašanja od ranog doba.

Iako se još uvijek smatra radikalnim prema standardima Islanda, mreža je narasla na oko osam posto svih dječjih vrtića u zemlji od prve škole otvorene 1989. godine.

Školski program promiče ideju da dječaci i djevojčice nose iste odore i igraju se sa spolno neutralnim igračkama.

Međutim, većinu su dana odvojeni kako bi sudjelovali u aktivnostima koje se aktivno suprotstavljaju onome što se od njih očekuje prema postojećim rodnim normama.

Na primjer, djevojke, koje se smatraju brižnima i korisnijima, umjesto toga se bave aktivnostima koje ih potiču na smjelost, poduzimanje inicijative i individualist – obilježja često povezana s dječjim igrom. Aktivnosti uključuju penjanje na stabla i bosonoga šetnja u snijegu bez vrištanja.

Dječaci, s druge strane, se igraju puno više miroljubivim igrama u pokušaju da razviju mušku suosjećajnost. Aktivnosti uključuju igranje sa lutkama, lakiranje noktiju, kao i namještanje kose, kao i cjelokupne tjelesne masaže.

“Želimo da djevojke iziđu iz sigurne zone. Želimo ih poučiti da budu glasne, da vrište i skaču, i održe se. Koristite svoj glas!” – rekao je osnivačica modela Hjalli, Margret Pala Olafsdottir.

“A s dječacima, želimo ih podučiti ne samo muškoj kulturi.”

Olafsdottir, samoproglašena radikalna feministica, vjeruje kako obrnute uloge i razdvajanje dječaka i djevojčica djeci omogućava da razviju svoje osobnosti i interese bez ikakvog vanjskog pritiska konvencionalnih spolnih uloga.

“Najbolji je način približavanja jednakosti priznati razlike” – rekla je Olafsdottir za NBC News.

Stalnim pridržavanjem rodnih normi, tvrdi Olafsdottir, djeca riskiraju da proklize u ono što naziva “plavom” i “ružičastom maglom”, nešto što njezin obrazovni model nastoji izbjeći.

„Magla”, koji se nalazi na oba kraja spektra, je kada dijete svoje prirodne prednosti svog rodnog identiteta pretoči u slabost. Kod dječaka tu maglu možete vidjeti kada prirodnu snagu i moć pretvore u ljutnju i nasilje.

U međuvremenu, djevojčice su suosjećajne i brižne po naravi, i mogu se pretvoriti u osobe koje žale same sebe i koje postaju žrtve.

Razumijevajući “što djevojke trebaju i što dječaci trebaju”, učitelji se bolje mogu “boriti se protiv slabosti” prekomjerne izloženosti spolnim aktivnostima s nadoknadnim vježbama, rekla je Olafsdottir za Ted Talk 2013. godine.

To onda omogućuje dječacima i djevojčicama da razmišljaju “kako međusobno razgovarati, kako pokazati poštovanje i kako razviti prijateljstvo”, kroz svakodnevnu interakciju, objasnila je.