TJELESNA AKTIVNOST JE DJECI DANAS POTREBNIJA NEGO IKADA

Tjelesna aktivnost sastavni je dio života. Čovjek pripada onoj vrsti živih bića čiji je
opstanak i razvoj vijekovima bio uvjetovan motoričkom aktivnošću. Ljudsko tijelo
stvoreno je za pokret, a mi ga danas sve manje „koristimo“.