ŠVICARSKA | ODLIKE USPJEŠNOG OBRAZOVNOG SISTEMA

Švicarski školski sistem je jedan od najbolje kotiranih u svijetu na temelju statistike OECD-a.

Švicarski obrazovni sistem je decentraliziran i autonoman. Službeni jezik odgovarajućeg kantona je i jezik na kojem se odvija nastava u školi. Različite regije imaju posebna obilježja i pravila vezana uz obrazovanje. Osnovnoškolsko obrazovanje počinje od 4-6 godina, ovisno o kantonu. Prosječno traje 7-9 godina, od kojih prva razina traje 3-5 godina, dok druga traje 3 ili 4 godine.

Izbor škole ovisi o dobi učenika, stepenu obrazovanja, razini znanja jezika, budućem obrazovanju i njegovim ili njezinim planovima.
Djeca u Švicarskoj idu u školu prije i poslije podne. Što su starija, to je poslijepodnevna škola duža. U podne imaju pauzu za ručak (od 11:40-13:40).
Kada to kažete prijateljima u Bosni pitaju vas: “Šta toliko rade u školi?”, a kada Švicarcima kažete da djeca idu u Bosni prije ili poslijepodne u školu oni pitaju: “Pa šta toliko rade kod kuće?” Srijeda poslije podne je slobodna. Kod manje djece do 5-6. razreda zna biti slobodan još jedan dan poslije podne.

Djeca čiji roditelji rade mogu već ujutro u 7:00 doći u školu i imati doručak do 8:00, kada počinje škola, a mogu i ostati u školi tokom podnevne pauze kada imaju ručak (naravno uz materijalnu nadoknadu roditelja). Cijena ovisi o primanjima roditelja i oni koji imaju manju plaću plaćaju manje, a koji imaju veću plaćaju više. Npr. za dijete, koje zbog posla roditelja mora ostati u školi sve do 18:00 navečer u školi (ima doručak, ručak, i užinu u 16:00) roditelj izdvaja više od 23 CHF (40 KM) po danu. Ako dijete boravi kraće, naravno cijena se smanjuje.)

Ako dijete ujutro ne dođe na nastavu u predviđeno vrijeme (najčešće u 08:00, onda će najkasnije do 08:10 učitelj/ica iz škole zvati roditelje da pitaju šta je s djetetom. I to svaki put. Bez izuzetka.

Obaveza roditelja je da jave prije 08:00 sati učitelju/ci ili upravi škole da je dijete bolesno, a to je ujedno i jedini razlog zbog kojeg dijete može izostati iz škole. Ako dijete više dana škola odsutno ili ako bi se izostanci dešavali često onda može tražiti da roditelja od ljekara donesu potvrdu o nužnosti odsustva.
Tokom jednog polugodišta roditelj ima pravo uzeti pola dana slobodno za svoje dijete, uz prethodnu najavu. Ili jedan cijeli dan tokom cijele školske godine. Svako dulje odsustvo (osim tog slobodnog dana) ne može učitelj odobriti, nego direktor škole ili više instance.

Kada dijete dolazi u školu pozdravlja se i rukuje sa učiteljem, a kada odlazi iz škole isto tako. Od prvih dana boravka u vrtiću, a dalje se podrazumijeva, svako čisti iza sebe i svako ostavlja iza sebe učionicu onakvu kakvu je zatekao. Znači, sve se vrati na mjesto gdje i kako je prethodno bilo.
Na pauzi i prije početka časa nema velike galame, nema išaranih zidova, stolova,… Ne možete naći niti jednu jedinu packu na zidovima, parketu,… iako je škola stara možda i 100 godina. Djecu uče i u tome su beskompromisni da je čuvanje imovine škole i odnos prema tome na najvećem nivou.

Ako se desi problem sa nekim učenikom, a u vezi ponašanja, njegovog odnosa prema kolegi, učitelju,… ili ako je njegovo ponašanje izvan okvira prihvatljivog – stekao sam dojam da postoji jako precizan postupak šta uraditi. Znači, učitelj tačno zna kada i kako treba reagovati jer je podučen/istreniran kako da se ponaša u kriznim situacijama…od pismenog evidentiranja ponašanja učenika, obavještenja roditelju da dođe u školu u jednom od ponuđenih termina, prikupljenih dokaza koji se predoče roditelju i prijedloga rješenja aktuelne situacije, ali i šta će se desiti ako se ponovi problem… Tada je učitelj u pratnji direktora škole koji je podrška učitelju.

U oba polugodišta postoji po jedna sedmica u kojoj se roditelji pozovu da posjete školu i prisustvuju nastavi. Mogu odabrati dan i čas ili časove koji im odgovaraju. Iz iskustva govorim da tokom nastave stječe se dojam da je svaki korak I u svakom segment isplaniran i da nema improvizacija.

Zajednički roditeljski sastanci su uglavnom za davanje općih informacija o školi, predmetima, udžbenicima,… Kada je pitanje uspjeha djeteta onda su samo učitelj, roditelj(i) i dijete. Roditelj dobije 15-tak termina i odabere sve koji mu odgovaraju, a kasnije dobije potvrdu koji je odabran. Ti su sastanci poslije nastave (poslije 17:00 sati i traju od 30 do 45 minuta)
Prethodno roditelj dobije neku vrstu formulara da na njemu on ocijeni svoje dijete, na ista pitanja odgovori i dijete, a onda i učitelj predoči svoje stavove.

Nikada ne možeš znati za uspjeh druge djece u razredu (osim ako ti dijete privatno ne kaže ili ispriča o nekome isl.). Uvijek vidiš ocjene samo svog djeteta, prosjek razreda i na kojem mjestu u razredu je tvoje dijete (6. od 22 iz matematike, ili 18. od 23 iz engleskog). Sve što učitelj ima iznijeti je, na neki način u pisanoj formi, i na kraju se roditelj potpiše sa čim je bio upoznat i dobije kopiju zapisnika sa roditeljskog sastanka.

Plata učitelja prema objavljenjim podacima iz Kontona Zurich iznosi 7398 CHF.