RAZREDNO OZRAČJE MOŽE ODREDITI USPJEŠNOST U SAVLADAVANJU ŠKOLSKOG GRADIVA

Razredno ozračje ima važnu ulogu u tome koliko će učenici željeti biti prisutni u razredu te koliko će sudjelovati u nastavi. Kako bi se stvorilo ugodno razredno ozračje potrebno je da učitelj ima dobar odnos sa učenicima u kojemu se međusobno poštuju i uvažavaju, da učenici imaju međusobne prijateljske odnose te da pomažu jedni drugima.
Učitelji na početku svoje karijere često imaju problema s time kako se trebaju postaviti prema razredu. Potrebna im je pomoć u rješavanju većih razrednih problema, savjeti o discipliniranju razreda te smjernice na koji način postupati u određenim situacijama koje utječu na cijeli razred.
U današnjim školama se u redovnim razredima pojavljuju i učenici s teškoćama u razvoju. Učiteljima je ponekad teško individualno raditi s takvim učenikom zbog nedostatka vremena, nedovoljne opreme i didaktičkog materijala u školi pa im asistent u razredu pomogne u velikoj mjeri. Ukoliko asistent primjereno radi s učenikom s teškoćama u razvoju, učenik može znatno napredovati.
Djeca u razredu provode većinu svoga vremena te je stoga potrebno osigurati im ozračje u kojemu će se osjećati sretno i sigurno. Pozitivno ozračje u razredu djeluje na učenike, ali i na samog učitelja. Oni su tada bolje raspoloženi te s ostatkom razreda i učiteljem uspostavljaju dobru komunikaciju. Također su aktivniji na času te imaju više zanimanja za gradivo koje se poučava. Učitelji se osjećaju ugodnije i bolje jer s učenicima imaju dobru saradnju te ponosno kada uspiju provesti sve aktivnosti koje su planirali.
U redovitu nastavu se uključuju i djeca s teškoćama u razvoju što je važno jer je potrebno da se razbiju predrasude druge djece prema njima. Tako druga djeca u svakodnevnom doticaju s njima prestaju imati iskrivljene predodžbe te mijenjaju vlastiti stav nabolje.