INTERDISCIPLINARNI PRISTUP NASTAVI

Interdisciplinarnost podrazumijeva povezivanje sadržaja različitih disciplina (predmeta) u logičke cjeline, organizovane oko jednog problema ili teme u okviru koje su znanja različitih disciplina u funkciji višestranog rasvjetljavanja problema ili teme koja se istražuje.

Interdisciplinarna nastava je uvijek i tematska, jer se povezuje i organizuje u tematske cjeline sadržaje, koji su slični ili zajednički u različitim disciplinama.

U tematskoj nastavi:

1. sadržaji se povezuju u smisaone cjeline;
2. timski rad i istraživanje je glavna metoda rada;
3. koriste se različiti mediji;
4. istraživački timovi se bave proučavanjem različitih oblasti jedne veće interdisciplinarne cjeline;
5. komuniciraju ljudi iz srodnih disciplina i planiraju određene sadržaje, tako da rad u grupi, obezbjeđuje različite poglede na isti problem;
6. tematsku cjelinu treba da sačinjavaju oni sadržaji gradiva različitih disciplina, koji logički najviše i najbolje idu zajedno i najbolje doprinose razumijevanju cjeline;
7. usaglašavaju se sadržaji pojedinih predmeta i potrebno vrijeme za obradu