ZAŠTO UČENICI TREBAJU UČITI O KODIRANJU OD SAMOG POČETKA ŠKOLOVANJA

Programiranje od prvog razreda je postao obavezan predmet u Švedskoj od početka 2018.
I dok su nama puna usta podrške IT sektoru, osavremenjivanja školstva i važnosti informatike koja je još uvijek na nivou devedesetih, u Švedskoj se dešavaju konkretne promjene i napredak u obrazovanju od najranijih dana.
Švedska vlada je donjela odluku po kojoj će programiranje biti obavezno za sve đake i to od samog početka školovanja.
Programiranje od prvog razreda se isprva uvodi kroz matematiku i tehnološke predmete.

Privatni sektor je insistirao na uvođenju kodiranja u škole, država je slušala i odlučila da ga ubaci u obrazovni sistem, kako bi građani i sama država ostali konkurentni u digitalnoj ekonomiji  21. vijeka, znajući da se digitalizacija mijenja kako na radnom mjestu, tako i u društvu u cjelini.

„Treba nam više programera i to je vještina koja će biti potrebna u više poslova u budućnosti. Štaviše, kodiranje utiče na više aspekata naših života“, rekao je švedski ministar obrazovanja, Gustav Fridolin u izjavi lokalnom magazinu. „Škola će nas pripremiti za život u kome svi treba da shvate kako programiranje radi za nas da budemo svjesni građani i potrošači“, dodao je Fridolin.