VODIČ KROZ PLANIRANJE - NASTAVNICI ZA NASTAVNIKE


U okviru trogodišnje implementacije projekta
„Obrazovanje za pravično društvo“, više od 150
nastavnika i nastavnica uključenih u njegovu
realizaciji, kao i 30 nastavnika – spoljnih
saradnika je, u svom svakodnevnom radu,
uvodilo inovativne pristupe i metode s ciljem
unaprijeđenja kvaliteta učenja i poučavanja. Razvoj
kritičkog mišljenja kod učenika, praćenje i
procjenjivanje, stvaranje ugodne emocionalne
klime u razredu, saradnja sa porodicom - samo su
neki aspekti nastavnog procesa koje su ovi
nastavnici uspijeli unaprijediti. Tokom ovog
procesa, osim organizovane edukacije, nastavnici
su imali kontinuiranu saradnju i podršku svojih
kolega iz projektnih škola, i nastavnika - spoljnih
saradnika. Web platforma www.inskola.com, koja je
nastala kao mjesto za razmjenu ideja, nastavnih
priprema i dobre pakse, doživela je veliki upjeh, i
potakla druge nastavnike da se uključe. Broj
preuzetih priprema i radnih materijala je iz dana u
dan rastao velikom brzinom, a interesovanje za
sadržaje ove stranice još uvijek ne jenjava.
Ideja o nastanku ovog priručnika javila se kao
potreba da se primjeri dobre prakse, realizovane
ideje, te stečena znanja i vještine podijele sa
drugim kolegama širom BiH, pa i van nje. Priručnik
koji je pred vama, u ponuđenih šest poglavlja nudi
veliki broj primjera prakse i ideja o tome na koje je
sve načine moguće unaprijediti ili inovirati proces
učenje i poučavanja u školama. Osim sadržaja koji
se odnosi na glavnu temu, planiranje u nastavi, on
nudi sveobuhvatan pristup u radu sa djecom kroz
ostala poglavlja, među kojima su praćenje i
procjenjivanje, metode za učenje i poučavanje,
socijalno i emocionalno učenje, važnost domaće
zadaće i dr. Poseban značaj ovog priručnika je u
tome što ga je osmislilo i napisalo 30 nastavnika i
nastavnica koji su svoje iskustvo, znanje i
ekspertizu objedinili na stranicama koje su pred
vama. Uvjereni smo da ćete upravo u ovom tekstu
pronaći važne sadržaje, dobre ideje i insipraciju za
vaš dalji rad.
PREUZMI PRIRUČNIK