ULOGA ŠKOLE U ŠKOLSKOM USPJEHU UČENIKA


Uloga škole u školskom uspjehu je direktna i neizbježna jer ona donosi kriterije ocjenjivanja i vrednovanja učenikova rada. Koliko god postojali kriteriji ocjenjivanja na državnoj razini, svejedno svaka škola, odnosno svaki učitelj i nastavnik te škole ima svoje subjektivno mišljenje koje znatno utječu na ocjene, a time i na školski uspjeh. Ocjene su povratna informacija i rezultat vrednovanja djeteta u uspješnosti svladavanja nastavnoga gradiva. One
su pokazatelj u kojoj je mjeri dijete usvojilo znanja i vještine što se od njega zahtijevaju
prema školskom programu u određenom razredu.
Uspješnost učenika, međutim, obuhvaća i cijeli niz sposobnosti prilagodbe pravilima života u razredu i prihvaćenosti među djecom. Na prilagodbu utječu mnogi faktori poput motivacije, emocionalne zrelosti, samokontrole, osjećaja odgovornosti, sposobnosti saradnje i komunikacije s drugom djecom. Ukazuje se na znatne razlike između kriterija ocjenjivanja učitelja mlađih razreda osnovne škole i kriterija učitelja starijih razreda, kao i razlike u ocjenjivanju istog nastavnika u različitim odjeljenjima ili obrazovnim razdobljima.
Prethodna istraživanja pokazuju da nastavnici prilikom davanja školskih ocjena uzimaju u obzir i neke dodatne faktore osim samog postignuća učenika: trud koji je uložio učenik, napredak u odnosu na prethodni period učenja, socijalni status učenika itd. U takvim se istraživanjima uzela u model ocjena sa polugodišta zato što su ranija istraživanja pokazala da
je ocjena sa polugodišta validnija mjera uspjeha učenika (Havelka, 1990., Baucal, 2012). Može se reći da je škola preuzela odgojnu obrazovnu ulogu te da ima veliki utjecaj na školski uspjeh učenika. Isto tako, i školu se može poistovjetiti sa socioekonomskim statusom. Bolje opremljene škole mogu više kvalitetnog sadržaja i modernije školske opreme pružiti učenicima u njihovom obrazovanju, dok se slabije opremljene škole oslanjaju samo na
nastavnike koji preporučeni školski program moraju na najbolji mogući način prenijeti djeci, bez upotrebe dodatne tehnologije poput kompjutera, projektora ili video i audio zapisa. Ukoliko se djeca iz pojedinih društvenih slojeva i uspiju upisati u škole koje obećavaju veću društvenu promociju nego što su je postigli njihovi roditelji koji su savladali neke ekonomske prepreke, to još nije dovoljna garancija da će ona i prije svega završiti te škole. Takozvani školski mortalitet, odnosno osipanje tijekom školovanja ili bar zakašnjenje u završavanju školovanja, počiva u velikoj mjeri na kulturnim preprekama, koje djeca iz zaostalijih sredina teško savladavaju (Bourdieu, 1967, str. 267).