ISPUNJENO SKORO 700 ŽELJA DJECE BiH, ČUDA SU IPAK MOGUĆA

Ispuniti novogodišnju želju nekom djetetu iz neke od ustanova za brigu o djeci bez roditeljskog staranja ili udruženja za pomoć i podršku djeci oboljeloj od malignih oboljenja, bio je glavni cilj akcije „Za djecu BiH“, koju su pokrenule Aida Vračić, Lejla Čaušević, Lejla Mesihović i Lejla Turčilo. Za samo šest dana ove akcije putem platforme koja je napravljena u ove svrhe ispunjeno je više od 600 želja. Iako akcija traje do Nove godine, sve želje su ispunjene!

Ljudi iz cijelog svijeta su se javljali, birali želje i slali poklone direktno za neko dijete (ili više njih), odnosno ustanovama u kojima su djeca smještena. U tim ustanovama su se direktori ili socijalni radnici brinuli da svako dijete dobije svoj poklon. Uključile su se cijele firme, pa su uposlenici kupovali poklone zajedno, nosili ih na adrese i usrećivali djecu. Uključili su se ljudi širom svijeta pa i iz inostranstva su slali darove. Za šest dana ispunjeno je više od 600 želja.  Neki od darovatelja izrazili su želju da i nakon praznika stipendiraju neku djecu. Pokrenula se jedna lavina dobre energije i jedna sjajna priča koja će, sigurni smo, imati svoj nastavak i nakon praznika.