EXPLOODE RADIONICE - KROZ ROBOTIKU DJECA OTKRIVAJU, RAZVIJAJU I NJEGUJU TALENTNE TEHNIČKIH NAUKA

Exploode je mlada firma osnovana u julu 2018. godine, čije je sjedište u Mostaru.

Bave se razvijanjem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vještina kod djece, počevši od predškolske dobi do studenata.
Organiziraju savremene kurseve i radionice robotike, programiranja, matematike, fizike i hemije. Pritom poseban naglasak je stavljen na robotiku, odnosno na radionice robotike za djecu u dobi od 6 do 15 godina.

Posebno su se posvetili robotici jer je ona zanimanje budućnosti.
Predstavlja efikasan i zanimljiv način učenja programiranja, razvijanja aplikacija i video-igrica.

Kroz robotsku edukaciju djeca uče o mehanici, elektronici, programiranju, matematici… Budući da je firma još uvijek start-up, trenutno je troje predavača.

Za manager.ba osnivač i direktor firme Petar Matić je na pitanje u kojoj mjeri su prepoznati kursevi za robotiku i modelarstvo, a kada je pitanju razvijanje vještina kod djece kod nas, odgovorio:

"Najveći interes izazvao je naš Lego WeDo 2.0 kure koji kod djece, već od šeste godine, razvija logičko mišljenje i sposobnost za vizualno programiranje, kroz igru Lego kockicama. 

Djeca slože određeni oblik, zatim mu dodaju senzore kojima se priključe na laptop pomoću kojeg programiraju određene naredbe.

To djeci omogućava da se kroz njima poznatu Lego "igračku" brzo uključuju u vježbe i na praktičan način upoznaju principe rada mašina, sistema koji ih okružuju.

Praktični rad je zapravo suština ovog Lego kursa jer djeca aktivno primjenjuju stečeno znanje i tako usvajaju sadržaj predavanja.

Tokom predavanja veliki naglasak daje se na razumijevanju i raspravi o zadanoj temi, te uviđanju prednosti i mana određenog dizajna.

Nažalost, u našim školama širom BiH djeca nemaju priliku niti uslove za učenje robotike. Zbog toga većina djece i roditelja nema tačan uvid u to što je robotika i koje su njene prednosti."

Kako bismo djeci i roditeljima približili robotiku, odlučili smo da prvi čas bude besplatan i potpuno neobavezan.

Također, i cijene kurseva smo prilagodili našem tržištu i budžetu prosječne hercegovačke porodice.

Zasigurno je potrebno povećati svijest kod roditelja o novom stilu učenja kao i o poslovima budućnosti kojima će se njihova djeca baviti.

Držim se uvijek jedne stare poslovice “Nemojte ograničavati djecu samo na ono što ste vi naučili, jer djeca su rođena u drugom vremenu" . Rabindranath Tagore

Obzirom da živimo u digitalnom svijetu, u kojem ne vrijede pravila naših roditelja ili deda i nena, ovo je idealan način da se mlade osobe pripreme za različite tehničke vještine koje će im zasigurno biti od koristi kroz školovanje, ali i buduće zanimanje i radno mjesto.

Zbog ubrzanog tehnološkog razvoja na globalnom nivou potražnja za talentima tehničkih smjerova, naučnicima i inženjerima su se uvelike povećala.

Nažalost, zastarjele metode učenja u našim školama odavno su zakočili djecu u njihovom razvoju, fokusirajući se tako na predmet, a ne na učenika, na kvantitet, a ne na kvalitet, na teoriju, a ne na praksu.

Zbog toga se kroz naše kurseve i radionice posvećujemo pripremi djece za njihovu buduću akademsku i profesionalnu karijeru.

Kroz radionice djeca imaju priliku otkrivati, razvijati i njegovati svoj talent za tehničke nauke.

Želimo pripremiti djecu i mlade za aktivno sudjelovanje u digitalnom dobu dajući im neophodna digitalna znanja i vještine, uz istovremenu izgradnju drugačijeg načina razmišljanja, poticanje kreativnosti, razvoj njihovih komunikacijskih, kolaboracijskih i prezentacijskih vještina.

Time nadilazimo sistem redovnog i formalnog obrazovanja koji vrijedi u našim državnim školama." kazao je Matić.