3 PRAKTIČNA NAČINA ZA PODSTICANJE RADOZNALOSTI U UČIONICI


Evo, tri praktična načina za korištenje informacijskih praznina kako bi se podstakla radoznalost:

Predavanja bazirana na pitanjima

Nastavnici često nemaju dovoljno strpljenja da prezentuju gradivo na taj način što će postavljati pažljivo osmišljena zanimljiva pitanje, a zatim ostaviti djeci dovoljno vremena da se razvije diskusija i da zajedno, uz sugestije i pomoć nastavnika, dođu do odgovora. Veoma je važno započeti predavanje zanimljivim pitanjima umjesto pukog prezentovanja informacija, jer pitanja su ta koja otvaraju informacijski jaz i podstiču znatiželju.

Neophodno predznanje

Znatiželja zahtjeva izvjesno predznanje u vezi određene teme. Nismo zainteresovani za stvari i teme o kojima ne znamo apsolutno ništa. Ali, kada saznamo malo, naša znatiželja se budi i želimo saznati više. U stvari, istraživanja pokazuju da se radoznalost povećava sa znanjem – što više znamo, želimo znati još više. Da bi se pokrenuo ovaj proces potrebno je probuditi znatiželju nekim zanimljivim, ali nepotpunim informacijama.

Popunjavanje slagalice

Kada su prezentovane djelimične informacije, trebalo bi podstaći učenike da se aktivno uključe u lekciju tako što će sami pronaći nedostajuće informacije, a zatim komunicirati međusobno razmenjujući informacije i popunjavajući različite informacijske praznine poput slagalice.